MICRO 201 - Prewash Micro 10 L

Högkoncentrerad normalskummande microavfettning. Används som föravfettning vid vintertvätt. Löser asfaltstänk, vägsmuts, salt, sot och trafikfilm.