Väteperoxid T19 25 kg

Luktförbättrare för recirkulerande vatten i anläggningar med kemiska reningsverk. Syresätter och förhindrar obehaglig lukt från returvattnet.