MX 240 Prewash Micro Green10 L

Högkoncentrerad, lågskummande microavfettning. Används som föravfettning vid vintertvätt i automatiska biltvättar samt vid tvätt av tyngre fordon. Löser asfalt, vägsmuts, salt, sot och trafikfilm.