EKOFlock 90 dunk 34 Kg / 25l dunk

Aluminiumbaserad fällningskemikalie som snabbt skapar stabila kompakta flockar som är lätta att separera. Dosering: 5-10ml per 100 L vatten