EKOFlock 90 dunk 34 Kg

Aluminiumbaserad fällningskemikalie som snabbt skapar stabila kompakta flockar som är lätta att separera.