EKOFlock 90 Fat 274 Kg

Aluminiumbaserad fällningskemikalie som snabbt skapar stabila kompakta flockar som är lätta att separera.