TAR 106 - Asphalt Remover, 200 L

En kraftfull avfettning som löser beläggningar av asfaltstänk och tjära. Bibehåller sin funktion vid låga temperaturer och på våta ytor, därför utmärkt som extra föravfettning vintertid. Speciellt anpassad för nordiska tvättförhållanden.