Kempål. 650-KV Tr.luft

650-KV är avsedd för lågtryckssprutning av petroleumbaserade rengöringsmedel typ Microavfettning eller kallavfettning. Det konstanta vätsketrycket ger en jämn sprutbild för ett gott och ekonomiskt resultat. Utrustad med automatiskt start/stoppsystem. Ansluts till tryckluft 2-6 bar utan dimsmörjning. Tätningar i Viton. Flödeskapacitet 0,5-19 liter/min. Högsta inloppstemp 40 C. 10 m slang samt kemlans ingår.