CLEAN 903 - Industrial degrea

Mycket lågskummande alkaliskt avfettningsmedel för maskinell rengöring av reservdelar och motordelar i sk. karuselltvättar. Mycket god oljelösande effekt.