Natronlut 25% 1270 kg

Reglering av pH värde i returvattnet i kemiska reningsverk.