ZX 100 - Metal Reducer 25 L

Kemisk Fällningskemikalie som hjälper till att reducera mängden metaller i utgående avloppsvatten. Lämplig både för kemiska och biologiska reningsverk.