Vattenbehandling och reningsverk

  • Produkt

  • Pris

  • Antal

  • Datablad

  • EKOFlock 90 Fat 274 Kg
   Artnr: EK881902
   Aluminiumbaserad fällningskemikalie som snabbt skapar stabila kompakta flockar som är lätta att separera.
  • Säkerhetsdatablad

  • Väteperoxid T19 25 kg
   Artnr: 232877
   Luktförbättrare för recirkulerande vatten i anläggningar med kemiska reningsverk. Syresätter och förhindrar obehaglig lukt från returvattnet.
  • Säkerhetsdatablad

  • ZX 100 - Metal Reducer 25 L
   Artnr: 262576
   Kemisk Fällningskemikalie som hjälper till att reducera mängden metaller i utgående avloppsvatten. Lämplig både för kemiska och biologiska reningsverk.
  • Säkerhetsdatablad